Juhász Dezső
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:19:53

 

 

 

 

Születés ideje és helye: 1955. 01. 25., Szolnok

 

1. Iskolai tanulmányok:

            – érettségi: Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok

– egyetemi diploma: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkar magyar nyelv és irodalom szak, orosz nyelv és irodalom szak, 1979.

 

2. Egyetemi beosztások, ösztöndíjak:

            – 1979–1981: tudományos ösztöndíjas (ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani     Tanszék),

            – 1981–1985: tanársegéd (ugyanott),            

            – 1986–1994: adjunktus,

– 1994–2007: docens,

– 1999–2003: Széchenyi professzori ösztöndíjas,

            – 2007–: professzor

 

3. Tudományos fokozatok:

            – 1981: egyetemi doktor,

            – 1991: a nyelvtudomány kandidátusa,

            – 2002: habilitált doktor (dr. habil.)

 

4. Az egyetemi oktatással összefüggő vezetői megbízások:

            – a BTK Kari Tanácsának tagja: 2005-től;

            – tanszékvezető a Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéken: 2006      júliusától;

            – intézetigazgató: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet: 2008 júliusától.

 

5. Oktatási és kutatási területek: magyar nyelvtörténet, dialektológia, nyelvföldrajz, névtan.

 

6. Pályázati tevékenység: 1993 és 2010 között 12 nyertes pályázat vezetése

 

7. Szerkesztői tevékenység:

            – Magyar Névtani Dolgozatok 8., 9., 14. sz. (Bp., 1978–1981).

            – Magyar Nyelv folyóirat technikai szerkesztője: 1984–1991.

– Magyar Nyelv folyóirat szerkesztője: 1992-től.

Magyar Nyelv folyóirat felelős szerkesztője 2011-től.

            – The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Abstracts of Scholarly        Papers. Bp., 1993. (Rot Sándorral).

            – A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. Bp., 1995–2010.

            – Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Debrecen–Jyväskylä, 2002. (Hoffmann Istvánnal és Péntek Jánossal).

            – Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Debrecen–Budapest, 2007. (Hoffmann Istvánnal).

 

8. Egyéb tudományos tevékenység:

            – az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának titkára: 1991–2002;

            – a Névtani Értesítő c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 1995-től;

            – az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja: 2003-tól;

            – az MTA doktorképviselője: 2004-től 2009-ig;

– a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára: 2005 decemberétől;

– az Anyanyelv-pedagógia c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja: 1998-tól

            – a MAB Nyelvtudományi Szakbizottságának tagja: 2007-tól 2010-ig.


9.  Publikációk: MTMT

Juhász_CV_2012-02.pdf

Juhász_Publ+EA_2012-02.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β