Slíz Mariann
Utoljára módosítva: 2015.10.29. 23:52:46

 

Személyes adatok

Születési hely: Mezőtúr

Születési idő: 1979. 02. 26.

 

Tanulmányok, pályakezdés

1993–1997. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr, érettségi (kitűnő minősítés)

1997–2003. ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak (kitűnő minősítés)

1997–2004. ELTE BTK történelem szak (kitűnő minősítés)

1998–2003. Az Eötvös József Kollégium hallgatója

1999–2004. ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvészet szak (kitűnő minősítés)

1999–2003. Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének gyakornoka

2001. XXV. OTDK Humán szekció, Névtan alszekció (3. helyezés)

2003. OTDK Társadalomtudományi szekció, Kommunikációelmélet alszekció (2. helyezés)

2003. OTDK Társadalomtudományi szekció, Művelődéstörténet és -elmélet alszekció (5. helyezés és különdíj)

2003–2006. ELTE Magyar Nyelvészeti Doktori Program Névtani alprogram ösztöndíjas hallgatója

2010. PhD-disszertáció megvédése: Névadás és történelem: az Anjou-kor I. felének személynevei 1–2. (summa cum laude minősítés)

 

 Felsőoktatási tevékenység

Beosztás:

2002–2006. ELTE BTK magyar szak, megbízott óraadó (hallgatóként, majd ösztöndíjas doktoranduszként)

2003–2006. Eötvös József Kollégium, senior és tanár

2004–2006. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, óraadó

2006–2008. ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, tanársegéd

2006–2007, 2008–2009, 2013. Károli Gáspár Református Egyetem, óraadó

2009–2014. ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, tanársegéd

2014–         ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, adjunktus

 

Oktatott szakterületek:

nyelvészeti proszeminárium, szociolingvisztika, magyar nyelvtörténeti kurzusok, névtani kurzusok, szerkesztői ismeretek

 

Oktatási színterek:

Korábbi képzésformákban: magyar szakos nappali képzés (2002-től megszűnéséig)

Tanító- és óvóképzés: magyar nyelvi képzés (2004–2008)

BA szinten: magyar alapszak (2006–), szerkesztői ismeretek minor (2011–), ügyvitel szakirány és minor (2009–)

MA szinten: magyar nyelv és irodalom (2011–), magyartanári (2010–)

Osztatlan képzésben: magyartanári (2014–)

PhD képzésben: magyar nyelvtudományi doktori képzés (2011–), jelenleg 2 doktorandusz és 2 doktorjelölt témavezetője

Erasmus oktatói mobilitás (vendégelőadó a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, 2012)

Magyar Nyelvtudományi Doktori Program, oktatásszervező (2010–)

 

Kutatási tevékenység

Magyar és nemzetközi kutatócsoportokban:

1999–2003. OTKA T-052640 számú pályázat (témavezető: Hajdú Mihály): részvétel a Szabó T. Attila hagyatékában maradt Erdélyi Helynévtörténeti Tár feldolgozásában, köteteiből kettőnek a társszerkesztőjeként

2003. OTKA F 026273 ifjúsági pályázat: Helynévgyűjtés az erdélyi Háromszék területén (témavezető: Farkas Tamás); résztvevő

2015– a Dictionary of Medieval Names from European Sources (DMNES) nemzetközi szótári projekt magyar szerkesztője (http://dmnes.org/; főszerkesztő: Sara L. Uckelman)

 

Egyéni kutatási tevékenység:

2009–2010. Deák Ferenc Ösztöndíj

2012–2015. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Személynévadás az Anjou-korban (folyamatban)

Eddig 3 önálló és 1 társszerzős kötete, illetve 1 szótára jelent meg, 1 angol nyelvű külföldi kötete pedig közvetlenül megjelenés előtt áll.

Közel 60 nagyobb és csaknem 20 kisebb tudományos közleményt publikált, magyar és angol nyelven.

Tudományos munkáira közel 220 alkalommal hivatkoznak a szakirodalomban.

Több mint 30 magyar és 7 angol nyelvű előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon.

Rendszeresen teljesít lektori feladatokat különböző nyelvészeti szakfolyóiratok és kiadványok számára.

2011– doktori eljárások résztvevője

 

 Szerkesztői tevékenység

A Névtani Értesítő című szakfolyóirat technikai szerkesztője (2006–2010), szerkesztő munkatársa (2010–2015), szerkesztője (2015–)

A Magyar Könyvszemle olvasószerkesztője (2011–2012)

2 forráskiadás és 3 tanulmánykötet társszerkesztője

 

Konferenciaszervezés

2005. Az ELTE Magyar Nyelvészet Doktori Iskola Félúton elnevezésű konferenciasorozatának elindítója (Érsok Nikolettával és Csizmár Edinával)

2006. II. Félúton konferencia (ELTE BTK); társszervező

2012. Névtan és terminológia című konferencia (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar); társszervező

2013. Névtan és egységesítés című konferencia (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar); társszervező

2014. Névtan és fordítás című konferencia (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar); társszervező

2015. Névtan és államigazgatás című konferencia (ELTE BTK); társszervező

2014. A Neveink világa. A magyar névkutatás helyzete és feladatai. Konferencia Hajdú Mihály emlékére című konferencia; társszervező

 

Tudományos ismeretterjesztés, tehetséggondozás

2001. Olvasás Éve: kerekasztal-beszélgetés az olvasás és az oktatás szerepéről a 21. században (Várkonyi Gábor és Papp István történészekkel); Mezőtúr

2004– közreműködés az Oktatási Minisztérium által kiadott Nemzeti Évfordulóink című évkönyvekben szerzőként

2009– a Félúton konferencia doktorandusz szervezőinek tanári segítője, koordinátora

2011. Kutatók Éjszakája: a Magyr Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék Nem ér a nevem?! – A nevek csodálatos világa című programjának szervezése

2012– A névtan diákműhely tanár vezetője

2013. Múzeumok Éjszakája, név- és nyelvtörténeti témájú előadás a török jövevényszavakról (Nemzeti Múzeum)

 

 Tudományos testületi tagságok

2002– Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

2011– Magyar Tudományos Akadémia köztestülete, tag

2013– ICOS (International Council of Onomastic Sciences), tag

2015– ICOS (International Council of Onomastic Sciences), Terminology Group, magyar albizottság, tag (2011–)

 

 Elismerések, díjak

2011. Gombocz Zoltán-emlékérem és -díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság)

2014. Kiss Lajos-díj (Kiss Lajos-díj kuratóriuma, Debrecen)

 

Nyelvismeret

1995. Angol középfokú C típusú nyelvvizsga

1997. Latin alapvizsga, ELTE BTK

2005. Orosz felsőfokú C típusú nyelvvizsga

Alapszintű német szövegértés, C1 szintű angol nyelvtudás

Budapest, 2015. szeptember 7.

 

Publikációk: MTMT

Slíz_CV_2015_10.doc

Slíz_CV_2015_10.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β