Farkas Tamás
Utoljára módosítva: 2015.10.29. 23:35:58

 

Tanulmányok, pályakezdés

1970-ben Budapesten született

1984–88 Budapesti Piarista Gimnázium, gimnáziumi tanulmányok, érettségi (kitűnő eredménnyel)

1988–89 Lenti, előfelvételis katona

1989–94 ELTE BTK magyar–történelem szak, tanárszak, magyar művelődéstörténet önálló program elvégzése, diploma megszerzése (kitüntetéses oklevéllel)

1993 XXI. OTDK Humán Szekció, szociolingvisztikai pályamunka (I. helyezés)

1994–97 ELTE BTK Magyar nyelvtudományi doktori program (névtan alprogram) elvégzése, ösztöndíjas hallgatóként (summa cum laude eredménnyel)

1994–98 Budapesti Piarista Gimnázium, magyar–történelem szakos óraadó tanár

 

Egyetemi oktatói tevékenység

Beosztás:

1994–96 megbízott óraadó (ösztöndíjas doktoranduszként)

1997–2004 egyetemi tanársegéd

2005–2015 egyetemi adjunktus

2015-től (habilitált) egyetemi docens

Oktatott szakterületek:

bevezetés a nyelvtudományba előadás, nyelvészeti proszeminárium (tárgyfelelősként), magyar nyelvtörténeti kurzusok, különböző névtani kurzusok (tárgyfelelősként), szerkesztői ismeretek kurzusok

Oktatási színterek:

Korábbi képzésformákban: magyar szakos nappali képzés (1994-től megszűnéséig), magyar szakos esti kiegészítő képzés (2003-tól megszűnéséig)

BA szinten: magyar alapszak (2006–), nyelv- és beszédtudomány (2008–), magyar minor (2010–), szerkesztői ismeretek minor (2010–), ügyvitel szakirány és minor (2012–)

MA szinten: alkalmazott nyelvészet (2009–), magyartanár (2009–)

Osztatlan tanárképzés: magyartanár, általános iskolai/középiskolai (2013–)

PhD képzésben: magyar nyelvtudományi doktori képzés (2004–), több doktorandusz hallgató, illetve doktorjelölt témavezetője

Részvétel az Erasmus oktatói mobilitás programjában (Groningeni Egyetem, 2008)

 

Oktatásszervezési és egyetemi közéleti tevékenység

2008– ELTE Magyar nyelvtudományi doktori program Névtan alprogramjának vezetője

2008–2013 ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet oktatási titkára

2011– az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet intézeti tanácsának választott tagja

2012– az ELTE BTK Minőségfejlesztési Bizottságának tagja

2013– ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet oktatási intézetigazgató-helyettese

 

Kutatócsoporti témavezetői tevékenység

1998 Ifjúsági OTKA-pályázat témavezetője: Helynévgyűjtés az erdélyi Háromszék területén (F 026273)

2005–2008 OTKA-pályázat témavezetője: A magyarországi családnév-változtatások kutatása 1867–1896 (K 49095) (lezárva kiváló eredménnyel)

2008–2009 OTKA-pályázat témavezetője: Régi magyar családnevek névvégmutató szótárának elkészítése (K 68540) (lezárva kiváló eredménnyel)

 

Egyéni tudományos és pályázati tevékenység

2002 PhD disszertáció megvédése: A magyar hivatalos család- és asszonynév-változtatások (különös tekintettel a 20. század második felére) (summa cum laude eredménnyel)

2006–2009 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A magyar családnévanyag kutatása: természetes és mesterséges névrendszerek elemzése (lezárva kiemelkedő eredménnyel)

2012–2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A magyar családnévanyag névrendszertani vizsgálata (lezárva, értékelés alatt)

2013 habilitáció: Családnév-történeti vizsgálatok. A magyar családnévanyag összetétele, típusai, rendszere (summa sum laude eredménnyel)

Eddig 1 önálló és 2 társszerzős kötete, mintegy 40 nagyobb és ugyanennyi kisebb tudományos közleménye jelent meg; magyar és idegen (angol, ill. német) nyelveken.

Rendszeresen végez lektori feladatokat különböző nyelvészeti szakfolyóiratok és kiadványok számára, készített pályázati bírálatokat az OTKA Nyelvtudományi Zsűrijének részére. Eddig 6 szakkönyvnek (monográfiának, ill. szótárnak) volt lektora.

Rendszeres résztvevője PhD védéseknek (2003-tól az ELTE-n, 2004-től a Debreceni Egyetemen; eddig 21 alkalommal), esetileg habilitációs eljárásnak.

 

 

 

Szerkesztői tevékenység

A Névtani Értesítő szakfolyóirat társszerkesztője (2003–2004), szerkesztője (2005–2013), felelős szerkesztője (2014–)

A Magyar Nyelv szakfolyóirat technikai szerkesztője (2004–2013), szerkesztője (2014–)

A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban című tanulmánykötet társszerkesztője (2009)

A Magyar névkutatás a 21. században című tanulmánykötet társszerkesztője (2015)

 

Konferenciaszervezés

2007 Névváltoztatás – társadalom – történelem / Családnév-változtatások – több szempontú megközelítésben (2007. nov. 22–24.), a konferencia szervezője

2007 VI. Magyar Névtudományi Konferencia (2007. jún. 22–24.), a szervezőbizottság tagja

2012-től évente Névtan és terminológia konferenciasorozat (2012, 2013, 2014, 2015), társszervező

2014 Neveink világa. A magyar névkutatás helyzete és feladatai. Konferencia Hajdú Mihály emlékére (2014. szept. 29.), társszervező

 

Tudományos testületi tagságok

Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag (1997–)

Magyar Nyelvtudományi Társaság, titkár (2005–)

MTA Köztestülete, tag (2006–)

International Council of Onomastic Sciences (ICOS), tag (2010–)

Nemzetközi Szlavisztikai Komité Onomasz­tikai Bizottsága, tag (2011–)

ICOS Terminology Group, Languages and Cultures Working Group, tag (2011–)

ICOS International Bibliography of Onomastic Sciences Working Group, tag (2014–)

 

Elismerések, ösztöndíjak

2004 Gombocz Zoltán-emlékérem és -díj (Magyar Nyelvtudományi Társaság)

2010 Kiss Lajos-díj (Kiss Lajos-díj kuratóriuma, Debreceni Egyetem)

2010 Bolyai Emléklap (Magyar Tudományos Akadémia)

 

Budapest, 2015. szeptember 30.


Publikációk: MTMT

 

 


Farkas_CV_amerikai_2015.szept.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β