Geolingvisztika
Utoljára módosítva: 2009.04.07. 17:04:30

 

 

A geolingvisztika a nyelv térbeliségét vizsgáló tudományterület, része a dialektológia és az areális nyelvészet, de szorosan érintkezik olyan szociolingvisztikai megközelítésmódokkal is, amelyek a nyelv térbeli változatosságának jelentőséget tulajdonítanak.

 

Tanszékünkön az egyéni kutatási projektek mellett az utóbbi években három nagyobb kutatás folyt, illetve folyik: egyrészt A romániai magyar nyelvjárások atlasza 11 kötetének hamarosan lezáruló kiadása, Juhász Dezső szerkesztésében. Másrészt Kiss Jenő konzorciumi vezetésével már befejeződött A magyar nyelvváltozatok geolingvisztikai kutatása (A regionális nyelvi örökség gyűjtése, informatizálása és korpusznyelvészeti integrálása) c. program, amely az MTA Nyelvtudományi Intézettel együttműködésben valósult meg. E kutatás során a Tanszékhez több szálon kötődően létrejött a Geolingvisztikai Műhely amely a magyar nyelv területi változatainak újabb nyelvészeti technológiákat alkalmazó kutatói hálózata kialakítására törekszik. Végül 2007-től zajlanak az Új magyar nyelvjárási atlasz munkálatai a Magyar Tudományos Akadémia Tanszékünkre kihelyezett Geolingvisztikai Kutatócsoportjában, Kiss Jenő vezetésével.

 

 

 

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β