Bodó Csanád
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 10:56:18Graduális és posztgraduális tanulmányok:


1997–2000.:  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi Doktori Iskola: nappali tagozatos (ösztöndíjas) doktori tanulmányok

1996:             Karl-Franzens Tudományegyetem, Nyelvtudományi Tanszék, Graz, Ausztria (ÖAD tanulmányi ösztöndíj)

1995–1996.:  Saarlandi Egyetem, Általános Nyelvészeti Tanszék, Saarbrücken (TEMPUS tanulmányi ösztöndíj)

1994.:            Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék, Kolozsvár, Románia (Oktatási és Művelődésügyi Minisztérium tanulmányi ösztöndíja)

1992–1997:   Pécsi Tudományegyetem (korábban: Janus Pannonius Tudományegyetem): Nyelvtudomány szakos bölcsész diploma

 

Idegennyelv-ismeret:


                          angol, német

 

Munkahely:


     1998–2008: egyetemi tanársegéd (ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

2008. aug.– : egyetemi adjunktus

 

Tudományos fokozat:


PhD (2006.)

 

Oktatott tárgyak: Nyelvészeti proszeminárium, Dialektológia, Szociolingvisztika, Magyar nyelvtörténet, Élőnyelvi terepgyakorlat; szakszemináriumok a kisebbségi nyelvhasználat, az antropológiai nyelvészet, valamint a szociolingvisztikai kutatások témakörében

 

Kutatási területek: nyelvi változatosság és változás; közösségi kétnyelvűség (moldvai magyar–román kétnyelvű beszélőközösségek, magyarországi cigányok, ausztriai magyar–német kétnyelvűség); geolingvisztika


Publikációk: MTMT
BodóCs_CV_2012_02.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β