Zelliger Erzsébet
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:38:18

 

 

 

 

 

Születési hely és idő:

1945. január 11. Somorja.

Iskolai végzettség:

1963: Hunfalvy János Közgazdasági Technikum, Budapest

1969: ELTE BTK magyar nyelv és irodalom tanári szak; magyar nyelvtörténeti speciális képzés

1998: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Akkreditációs Szakértői Felkészítő képzés

Tudományos fokozatok:

1975: bölcsészdoktori cím: summa cum laude

1990: CSc

Munkahely:

1969–1970: ELTE II. sz. Magyar Nyelvészeti Tanszéke

1970– : Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén (jelenleg: Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék)

1993–1996: óraadó a PKE BTK a Magyar Nyelvi Intézet, magyar nyelvtörténet és szociolingvisztika oktatása.

2005–2006-os tanév téli szemeszterében vendégoktató a bécsi egyetemen, dialektológia oktatása

Beosztás:

1969–1970: gyakornok

1970–1979: tanársegéd

1980–1991: adjunktus

1992– : egyetemi docens

Kitüntetések:

1969: Eötvös-plakett

1972: Miniszteri dicséret

1978: Akadémiai díj

1989: Kiváló munkáért

1999: Csűry Bálint-díj

2000-2003: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Az egyetemi oktatással összefüggő megbízások:

1969–1980: a Magyar Nyelvészeti TDK vezető tanára

1990 –1994: Kari Tanács tag

részvétel a PKE nyelvészeti oktatási programjának és követelményrendszerének kidolgozásában

Egyéb tudományos tevékenység:

1995: a magyar nyelv és irodalom szaktárgyi oktatása terén szakértő; az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértői igazolási száma: 74.257/95-240

1998: Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Akkreditációs Szakértői Felkészítő képzést követően PAB szakértő

Oktatási és kutatási területek:

magyar nyelvtörténet, az élő nyelv területi és társadalmi tagolódása

Kutatói tevékenység:

A nyelvészeti kutatómunkát már egyetemista koromban megkezdtem a Magyar Nyelvészeti Tudományos Diákkörben, amelynek V. éves koromban titkára voltam.

Doktori disszertációmat Kupuszina nyelvjárásának igeragozási rendszeréről írtam, kandidátusi címemet „A magyar igenevek története a XVI. század közepéig” című értekezésemmel védtem meg.

Tudományos társasági tagság:

Magyar Nyelvtudományi Társaság

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság = Nemzetközi Hungarológiai Társaság

International Society for Dialectology and GeolinguisticsPublikációk: MTMT

 

 

CV_ZelligerE.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β