A tanszék tevékenységi köre
Utoljára módosítva: 2012.02.25. 15:34:46

 

 

A tanszék tevékenységi területei

oktatás és kutatás a következő szakterületeken:

 a magyar nyelv története (hang-, alak- és mondattan, valamint a szókészlet és a tulajdonnevek)

magyar leíró és történeti dialektológia

leíró és történeti szociolingvisztika

névtan

 továbbá

bevezető kurzusok (proszeminárium, Bevezetés a nyelvtudományba) 

 

Szakszemináriumok, szakkollégiumok 

egy-egy témakör alaposabb megismerését teszik lehetővé

a szakdolgozati szemináriumok a záró dolgozat elkészítéséhez nyújtanak segítséget

 

Magyar nyelvtudományi doktori iskola

tanszékünk oktatói részt vesznek a doktori iskola programjaiban is

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β