Korompay Klára
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:25:50

 

 

 

 

 

 

Egyetemi tanulmányok:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar–francia szak (1964–1970).

 

Tudományos fokozatok:

Bölcsészdoktori disszertáció: „Középkori neveink és a Roland-ének” (1975).

Kandidátusi értekezés: „Névszóragozásunk története az ómagyar kor végéig” (1988, védés: 1989).

 

Munkakör:

az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszékén

gyakornok (1970)

tanársegéd (1971),

adjunktus (1978)

egyetemi docens (1990-től).

 

Oktatási terület:

Magyar művelődés – magyar nyelv (előadás), A régi magyar szövegek világa (előadás), A magyar nyelv története 1., 2., 3. (szeminárium), Magyar nyelvtörténet 2. 3. (szeminárium), nyelvészeti szakszemináriumok, szakdolgozati szeminárium, a PhD névtani alprogramjának (2004–2007), majd nyelvtörténeti alprogramjának vezetése.

 

Kutatási terület:

magyar nyelvtörténet.

 

Kutatási témák:

A középkori magyar–francia kapcsolatok kérdésköre, különös tekintettel az irodalmi eredetű névadásra

A történeti személynévkutatás általános kérdései

A magyar nyelv történeti nyelvtana: a névszójelezés és a névszóragozás

Kódexkiadási munkálatok

A magyar nyelv, nyelvészet és irodalom tanítása Franciaországban

A magyar helyesírás története

 

Külföldi ösztöndíjas tanulmányutak:

Strasbourg (1967), Poitiers (1972), Párizs (1976), Liège (1981).

 

 

Oktatómunka külföldi egyetemeken:

A Michel de Montaigne Bordeaux 3 Egyetem magyar lektora (1987–1992, 2000–2003).

A Paris 3 Sorbonne Nouvelle Egyetem magyar vendégtanára (1994–1997).

 

Egyetemi funkciók, vezetői tevékenység:

A Régi Magyar Kódexek munkálatainak egyik vezetője.

A párizsi Egyetemközi Hungarológiai Központ (CIEH) igazgatóhelyettese (1994–1997).

Az ELTE BTK Kari Tanácsának tagja (1998–2000).

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet intézeti tanácsának tagja (2006-tól).

 

Országos és nemzetközi szakmai testületekben folytatott tevékenység:

A Cahiers d’Études Hongroises c. folyóirat (Paris) főszerkesztője (1994–1997).

A párizsi Egyetemközi Hungarológiai Központ (CIEH) Tudományos Orientációs Tanácsának tagja (1994–2004).

A Francia Finnugor Társaság (ADÉFO) választmányi tagja (1994–1997, 2000–2002).

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányi tagja (2001-től).

Az Études Finno-Ougriennes c. folyóirat tudományos bizottságának tagja (2003-tól).

A Nyelvtudományi Értekezések sorozatszerkesztője (2003-tól). Publikációk: MTMT

KorompayK_CV_2012_02.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β