Diákkör
Utoljára módosítva: 2015.11.09. 23:28:15


Névtani Diákműhely

ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelyhttps://www.facebook.com/diakdimenziokArchívum


„Anyanyelvünk évszázadai”

Nemzetközi Hallgatói Konferencia

2014. június 20. 


Az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, a tanszék diákműhelyei, valamint a Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhely – a Nemzeti Tehetség Program keretében – „Anyanyelvünk évszázadai” címen hallgatói konferenciát szervez.

 

A konferencián a magyarországi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan képzésben résztvevő hallgatói tartanak előadást a magyar nyelv történetéhez kapcsolódóan. Akik elfogadták a felhívásunkat: – a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem (Veszprém), a Szegedi Tudományegyetem és természetesen a házigazda budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói.

 

A konferencia időpontja: 2014. június 20.

A konferencia helye: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 336. terem.


Program

A konferencia helye: ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 4/A. 336.

 

8.30–9.00    Regisztráció (továbbá a szekciók közötti szünetekben)

 

9.00–9.15

Köszöntő: Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja

Megnyitó: Juhász Dezső intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanár

A Nemzeti Tehetség Program ismertetése: Szentgyörgyi Rudolf

 

 

I. szekció: Nyelvjárástörténet

Szekcióvezető: Bárth M. János

9.15–9.30    Gion Katalin: Egy szerémségi település, Maradék nyelvi helyzetének változása

9.30–9.45     Bagyinszky Szilvia: Hangtani és alaktani sajátosságok változása és megőrződése a középpalóc tömbben a 20. században

9.45–10.00 Mecser Szilvia: Bukovina hangjai

10.00–10.15 Krizsai Fruzsina: Tájszavak és tájszótárak – Állomások a tájszó-tipológia és a tájszótári munkálatok történetéből

10.15–10.25                    Kérdések és válaszok

 

                   Szünet

II. szekció: Középmagyar kor

Szekcióvezető: Zelliger Erzsébet

10.40–10.55 Kalla Viktória: Az igekötők és az igeidők aspektusjelölő szerepének vizsgálata Batthyány Ferencné Svetkovics Katalin leveleiben

10.55–11.10 Bácsi Enikő: A kérési szándék megjelenítési módjainak vizsgálata 16. század második felében keletkezett házastársi levelezésekben

11.10–11.25 Budai Tímea: Megszólítások, megnevezések a 17. század nyelvhasználatában

11.25–11.40 Berente Anikó: A szegedi boszorkányperek ablatívuszi irányú határozóragjairól

11.40–11.50          Kérdések és válaszok

 

Szünet

 

III. szekció: Újmagyar kor

Szekcióvezető: Sárosi Zsófia

12.05–12.20 Benke Ramóna: 18–19. századi dunántúli magánlevelek nyelvtörténeti elemzése

12.20–12.35 Marton Dóra: Az első helyesírási szabályzat és Fromm János levelezésének helyesírás-történeti vizsgálata

12.35–12.50 Kresztyankó Annamária: Császármorzsa vagy hozomány? – Avagy a móring története

12.50–13.00          Kérdések és válaszok

 

                   Ebédszünet

 

IV. szekció: Ómagyar kor és alkalmazott nyelvtörténet

Szekcióvezető: Korompay Klára

14.00–14.15 Korompay Eszter: Latin nyelvi hatás kódexemlékeinkben

14.15–14.30 Kocsis Réka: Mikor íródtak az Apor-kódex marginális bejegyzései?

14.30–14.45 Balogh Erna: A Halotti beszéd az interneten

15.00–15.15 Tóth Barbara: A szókészlettörténet tanítása középiskolában

15.15–15.30 Mazula Krisztina: A nyelvújítás fogalmának értelmezése és tanítása a középiskolában

15.30–15.45          Kérdések és válaszok

                   Szünet

V. szekció: Névtörténet, névföldrajz

Szekcióvezető: N. Fodor János

16.00–16.15 Kocsis Réka: A névelemzés módszerének bemutatása Tolna megye történeti családneveinek példáján

16.15–16.30 Kaposi Diána: Somogy megye történeti családneveinek névföldrajzi vizsgálata különös tekintettel a név és etnikum összefüggéseire

16.30–16.45 Lengyel Boglárka: Szepes vármegye 18. század eleji családneveinek névföldrajzi tanulságai

16.45–17.00 Jankovics Julianna: Heves és Külső-Szolnok megye történeti családneveinek elemzése

17.00–17.15 Nagy Judit: Keleti eredetű népek etnonimáinak családnévföldrajzi tagozódása a 18. század eleji Magyarországon

17.15–17.30 Krizsai Fruzsina: A Fazekas családnév történeti névföldrajzáról

17.30–17.45          Kérdések és válaszok

17.45–18.00          ZárszóA Pesti Bölcsész Akadémia pályázati felhívása

 

Kedves Előadó-jelöltjeink!

Ezúton meghirdetjük a jelentkezést a Pesti Bölcsész Akadémia 2014-2015-ös kurzusainak megtartására. A pályázat kurzustartást és oktatási kreditek szerzését teszi lehetővé a Doktori Tanács támogatásával.

A pályázati felhívást a mellékelt oldalon és a csatolmányban olvashatják, ahol a pozíció leírása és a jelentkezés feltételei mellett a jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány is megtalálható.

Várjuk a jelentkezéseket a bölcsészettudomány minden területéről, a BTK összes Doktori Iskolájának hallgatóitól!


A határidő: 2014. június 29.


Üdvözlettel, a Pesti Bölcsész Akadémia szervezői


http://pestibolcseszakademia.blog.hu/2014/05/26/palyazati_felhivas_kurzustartas_a_pesti_bolcsesz_akademian10. Félúton konferencia

    2014. október 9–10.

 

Szeretettel meghívjuk az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Programjának
10. Félúton konferenciájára.

A konferencia célja, hogy a nyelvtudomány iránt elkötelezett doktori iskolás hallgatók jobban megismerhessék egymás kutatási területeit, módszereit, eredményeit; lehetőséget kapjanak témájuk bemutatására, felmerülő kutatói dilemmáik nyilvános szakmai megvitatására.

A konferenciára a jelentkezési lapon feltüntetett, tervezett szekciók bármelyikébe lehet jelentkezni nyelvészeti témájú, magyar nyelvű, 15 perces előadással.
(Végzősök és doktori tanulmányaikat 2014 őszén
megkezdeni szándékozó hallgatók jelentkezését is várjuk!)

A részvétel ingyenes.

A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Múzeum krt. 4.

A konferencia időpontja: 2014. október 9–10.

 

Jelentkezni az előadás egyoldalas (kb. 2800 n) összefoglalójával lehet, amelyhez
max. egyoldalas bibliográfia csatolandó (hiánya esetén indoklás szükséges). Az absztraktokat két szakmai lektor bírálja el, nevüket nem áll módunkban kiadni. Az előadások anyagából publikációs lehetőség várható. Az absztraktok tartalmi és formai követelményeiről
részletes tájékoztató a honlapon olvasható:

http://linguistics.elte.hu/studies/feluton

Az absztraktok beküldésének határideje: 2014. június 6., éjfél

Az absztraktokat és a (honlapról letölthető) kitöltött adatlapokat a következő címre várjuk:

 

feluton2014@gmail.com

 

Minden jelentkező 5 napon belül visszajelzést kap absztraktja beérkezéséről.

 

További információ: http://linguistics.elte.hu/studies/feluton, feluton2014@gmail.com

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β