Balázsné Fodor Katalin
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 10:48:52 

Anyja neve: Dobronyovszky Dalma

Születési hely, idő: Wegscheid, 1945. június 13.

 

Tanulmányok:

1959–63: Vajda Péter Gimnázium, Szarvas

1963–68: ELTE BTK, magyar–népművelés szak

Diploma: 1968. július 8. XVI-115/1968.

 

Munkahelyek:

1968: Bp. XIV. ker. tanács, Kassák Klub (igazgató)

1969–1971: Nemzetközi Előkészítő Intézet (könyvtáros, tanár)

1971–1989: ELTE BTK Fonetikai Tanszék (tud. smtárs, egyetemi adjunktus)

1989–1990: Lapkiadó Vállalat/Írószövetség, Magyar Napló (munkatárs)/ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti Tanszék (másodállású egy.adjunktus)

1991–2008: ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti Tanszék (egyetemi adjunktus, egyetemi docens)

1993–1997: óraadó a PPKE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén

1993-tól óraadó a KRE BTK-n,

1998-tól további jogviszonyban egyetemi docens a KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékén,

1998–2000: tanszékvezető egyetemi docens ugyanott

2008– KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék (egyetemi docens)

további jogviszonyban félállású egyetemi docens az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékén

 

Oktatói tevékenység:

1971 és 1989 között elsősorban általános és magyar fonetika, dialektológia, beszédművelés az ELTE magyar és idegen nyelv szakos hallgatói számára,

1990-től magyar fonetika, hangtörténet, szociolingvisztika, dialektológia magyar szakosoknak,

1993–1997 között a PPKE-n fonetika, dialektológia, nyelvtörténet, leíró morfológia és szófajtan, helyesírástörténet, tudománytörténet magyar szakosoknak

1993-tól a KRE magyar szakos hallgatói számára magyar fonetika, hangtörténet, dialektológia és szociolingvisztika oktatása, terepgyakorlatok szervezése és vezetése a hazai és határon túli magyar nyelvjárásterületeken.

Szakdolgozatok témavezetése.

Oktatási segédanyagok készítése.

Tankönyv(kézikönyv)-fejezet írása a kutatási területeimhez kapcsolódó témában (Magyar dialektológia)

 

Tudományos tevékenység:

1979: egyetemi doktorátus

1998: PhD

elsősorban magyar nyelvjárási hangtani témák kutatása -- az egyes nyelvjárások fonémarendszere és variánsai (kiemelten az északkeleti és a moldvai régió sajátosságai), a nyelvjárások intonációs jellemzői, a fonetikus átírási rendszerek, a diglosszia, kétnyelvűség hatása a nyelvjárásokra, névadás kétnyelvű környezetben stb

 

A jelenleg és a közelmúltban folytatott kutatás:

– kutatócsoport vezetése a Szeret-menti moldvai csángó nyelvföldrajzi vizsgálatokban (kérdőív szerkesztése , a gyűjtés megszervezése és irányítása, a gyűjtött anyag rendszerezése, feldolgozása, ellenőrzése)

– NKA-pályázat részfeladata

– OTKA-pályázat (A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata) irányítása (2005-2007)

– 2008-tól részvétel az Új Magyar Nyelvatlasz munkálataiban

– Publikációk készítése a felsorolt témákban.

 

Szakmai közéletben való részvétel:

Magyar Nyelvtudományi Társaság tagság

Csűry-pályázat bírálóbizottság tagja

1975–1990: a pedagógusjelöltek országos Kazinczy-versenyének titkára

Magyar és nemzetközi konferenciákon való részvétel, előadások tartása

Nyelvjárásokkal (főleg moldvai csángókkal) kapcsolatos rádió- és tv-műsorokban, könyvbemutatókon való szereplés

PhD-bizottságokban való munka

 

Nemzetközi kapcsolatok:

 A határon túli magyar felsőoktatási intézmények, ill. civil szervezetek oktatóiva,l ill. vezetőivel van személyes kapcsolatom (Nyitra, Kolozsvár, Maribor, Ungvár, MCsMSz stb.)


Publikációk: MTMT

 

FodorK_CV.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β