Program
Utoljára módosítva: 2017.11.06. 02:39:02

III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet 

konferencia

 2017. november 16–17.

 A konferencia szervezői:

Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,

 Magyar Nyelvtudományi Társaság

 

Támogató:

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

  

 A konferencia helye:

ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 4/A

 

Program

November 16., csütörtök

Kari tanácsterem

 

  

8:30–9:00  Regisztráció

9:00–9:20  Köszöntő és megnyitó

Borsodi Csaba (dékán, ELTE BTK)

Tóth Attila (igazgató, Magyar Nyelvstratégiai Intézet)

Juhász Dezső (intézetigazgató, ELTE BTK)

 

9:20–10:00 Plenáris előadás

Vizkelety András: Kéziratos források típusai

 

10:00–10:10        Szünet, elhelyezkedés

 

1. NAP – November 16., csütörtök

 

 

I. Kari tanácsterem

II. Gombocz-terem (A/047)

III. A/336

 

1.

Folklór szövegek mint több tudományterület forrásai

Búvópatakok 1.

Életrajzi források

 

 

Szekcióelnök:
Sipos Mária

Szekcióelnök:
Haader Lea

Szekcióelnök:
Csizmadia Ákos

 

10:10–10:30

1. Sipos Mária: Folklór, nyelvészet, szövegkiadás – egy kis nyelv példája

1. Farkas Gábor Farkas:
A Keszthelyi és a Festetics-kódexek provenien­ciájáról

1. Cseke Péter: Jancsó Béla integratív személyisége levelezésének tükrében

 

10:30–10:50

2. Szakál Anna: A Vadrózsák gyűjtőköréhez kapcsolható szövegek a folklorisztika, a társadalomtörténet és a dialektológia határán

2. Haader Lea: A meglepetések misszilise – avagy újra Elena priorissza leveléről

2. Csizmadia Ákos: Izsák Imre ’56-os emigráns csillagász életrajzi monográfiájának sokszínű forrásai

 

10:50–11:20

Vita, majd kávészünet

 

2.

Érvforrások

Képi források 1.

Búvópatakok 2.

 

 

Szekcióelnök:
Adamikné Jászó Anna

Szekcióelnök:
Buda Attila

Szekcióelnök:
Horváth László

 

11:20–11:40

1. Adamikné Jászó Anna: Trópusok és figurák első hazai retorikánkban

1. Kovács Zsuzsa: Képi és szöveges források kutatása a „Magyar emlékek külföldön” adatbázis munkálataiban. Magyarországi Boldog István legendája és ábrázolásai Itáliában

1. Horváth László: Ógörög palimpsestus-szöveg helyreállításának forráskritikai háttere

 

11:40–12:00

2. Constantinovits Milán, C. Vladár Zsuzsa: A pozícióharc retorikája

2. Bártfai Csaba: Utcakép mint nyelvészeti forrásanyag?

2. W. Somogyi Judit: Forrás, érték – más szemmel

 

12:00–12:20

3. Varga Mónika: „Minden ember megcsodálkozott rajta” – Boszorkányperek kommunikációs stratégiái

3. Buda Attila: Képi források művészettörténet és ornitológia határán

3. Szende László:
A régészettudomány írott és íratlan forrásai

 

12:20–14:00

Vita, majd ebédszünet

 

3.

Szemléleti változások a
forráskiadásban

Többszempontú
forráskiadás

Hétköznapi források

 

 

Szekcióelnök:
Czibula Katalin

Szekcióelnök:
Korompay Klára

Szekcióelnök:
Pritz Pál

 

14:00–14:20

1. Voigt Vilmos: Folklór textológiai szabályzat és szövegkiadás

1. Korompay Klára: Ómagyar szövegek, mai olvasók: az ún. népszerű kiadás kérdései az Apor-kódex zsoltároskönyve alapján

1. Rab Irén: Életrajz-rekonstrukció 18. századi kéziratok és levéltári források segítségével

 

14:20–14:40

2. Jakó Klára: Forráskiadás az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében

2. Kasza Péter: „Egy osztrák Bonfini”– Wolfgang Lazius elfeledett magyar történeti műve

2. Darvas Anikó: Hétköznapi történelem

 

14:40–15:00

3. Péter Róbert: Digitális fordulat a forráskutatásban és forráskiadásban: új módszerek és kutatási eszközök

3. Hovánszki Mária: A zene- és irodalomtudomány módszereinek együttes alkalmazása Verseghy költeményeinek kiadása okán

3. Balogh Pál Géza: „Félve nyujtom be szerény gyűjteményemet…” A Folklore Fellows gyűjtések mint a mindennapi élet történetének forrásai

 

15:00–15:20

4. Czibula Katalin: A Régi Magyar Drámai Emlékek című sorozat forrás- és szövegkiadási stratégiájának változásai és problémái 1984-től máig

4. Cséve Anna: „És mi az, hogy alkottad?” Móricz Zsigmond Tükör című világháborús jegyzeteinek digitális forráskiadása

4. Pritz Pál: Egy válás anatómiája – Lesznai Anna/Jászi Oszkár

 

15:20–16:00

Vita, majd kávészünet

 

4.

Természettudományok forrásvidékén

Okleveles források

A nyelvtudomány-történet kútfői

 

 

Szekcióelnök:
Varga Éva Katalin

Szekcióelnök:
Almási Tibor

Szekcióelnök:
Horváth Katalin

 

16:00–16:20

1. Varga Éva Katalin:
Az emberi test részeiről – Dresser anatómiai nevei

1. Almási Tibor: Anjou-kori oklevéltár

1. Horváth Katalin:
„A magyar literatúra esmérete” – nyelvész szemmel

 

16:20–16:40

2. Gündischné Gajzágó Mária, Gündisch György: Amire Bolyai Farkasnak nem jutott ideje

2. Gál Judit: Ismeretlen középkori oklevelek Dalmáciából: A Johannes Lucius kézirataiban található Árpád- és Anjou-kori oklevelek kiadásának kérdéseiről és problémáiról

2. Somogyi Magda:
A Magyar nyelvújítás szótára mint a nyelvújítási vizsgálatok forrása

 

16:40–17:00

 

3. Szőke Melinda: A Bakonybéli alapítólevél mint nyelvtörténeti forrás

 

 

17:00–17:20

Vita

 

17:30–19:00

Koccintás, kötetlen beszélgetés

 

2. NAP – November 17., péntek

 

 

I. Kari tanácsterem

II. Gombocz-terem (A/047)

III. A/336

 

5.

Hitelt adjunk-e a
forrásnak?

Források
találkozópontjai

Forráshasznosítás

 

 

Szekcióelnök:
Juhász Dezső

Szekcióelnök:
Dömötör Adrienne

Szekcióelnök:
Zsoldos Endre

 

9:30–9:50

1. Juhász Dezső, Terbe Erika: Az első „csángó magyar” folyamodvány (1585) filológiai környezetéről

1. Egedi-Kovács Emese: Egy kétnyelvű (ógörög-ófrancia) bizánci kódex szövegének kritikai kiadása (cod. Iviron No. 463)

1. Tóth Katalin: Történeti források lehetséges felhasználása a kulturális antropológiai jelenkutatásban

 

9:50–10:10

2. Kovács Éva: A bizonytalan kronológiai státuszú oklevelek nyelvtörténeti forrásértékéről

2. Dömötör Adrienne: Mit bír el a papír? Világi (vendég)nyelvemlékek lejegyzési helyei az ómagyar és a korai középmagyar korban

2. Veres Miklós:
A science fiction irodalom mint történelmi forrás

 

10:10–10:30

3. Pelczéder Katalin:
A Bakonybéli összeírás hozzátoldott részeinek nyelvtörténeti forrásértéke

3. Pappné Kocsis Réka: Minek a forrásai a marginálisok?

3. Vesztróczy Zsolt: Műalkotás és forrásérték (Mikszáth Kálmán a dualista Magyarország politikai világáról)

 

10:30–10:50

4. Santavecz Anita: Nehéz sorsú szövegek. Dukai Takács Judit versei

4. Teiszler Éva:
A Dubnici Krónika és bejegyzései

4. Zsoldos Endre:
Csillagászattörténet a Csillagdában

 

10:50–11:20

vita, kávészünet

 

6.

Személy és forrás

Forráskód 1.

A levelezés
forrásértékéről

 

 

Szekcióelnök:
Kollár Csaba

Szekcióelnök:
Kalcsó Gyula

Szekcióelnök:
Szíj Enikő

 

11:20–11:40

1. Kocsis Zsuzsanna:
Hibatipológiai vizsgálatok lehetősége a missziliskutatásban

1. Ilyefalvi Emese: Mire készítjük elő az adatot? Az interdiszciplinaritás problémája a digitális textológiában

1. Szíj Enikő: A levél mint forrás

 

11:40–12:00

2. Havadi, Gergő, Gulyás Attila, ifj. Boros István: Szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés és vizualizáció a társadalomtudományokban

2. Kalcsó Gyula: A nyelvtörténeti források digitális publikálása

2. Török Sándor Mátyás: Móricz Zsigmond levelezésének digitális kritikai kiadása (1892–1923)

 

12:00–12:20

3. Kollár Csaba:
A személyközi diskurzus, mint elemzésre alkalmas forrás az információbiztonság területén

3. Maróthy Szilvia:
Az ÓMS elektronikus kritikai kiadása

 

 

12:20–14:00

Vita, majd ebédszünet

 

7.

Forráskód 2.

A forráskiadás
dilemmái 1. Elmélet

Források forrásai

 

 

Szekcióelnök:
Bárth János

Szekcióelnök:
Szentgyörgyi Rudolf

Szekcióelnök:
Bíró Csilla

 

14:00–14:20

1. Bárth János: Névtárak és névatlaszok új generációja. Az Erdélyi Helynévtörténeti Adattár a világhálón

1. Hegedűs Attila:
Forráskritika

1. Bíró Csilla: Andreas Pannonius Expositio super Cantica canticorum című Énekek éneke-kommentárjának forrásairól

 

14:20–14:40

2. Varga Péter András:
A magyar korai fenomenológia forrásai a Magyar Filozófiai Archívum (MFA) pilot projektben

2. Szentgyörgyi Rudolf:
A forrásközlő dilemmái – avagy: létezik-e interdiszciplináris forráskiadás?

2. Dalloul Zaynab: Középkori és neolatin források Janus Pannonius dicskölteményeiben (Különösen: Waltharius, Gesta Roberti Wiscardi)

 

14:40–15:00

3. Parádi Andrea:
Zöld tinta a képernyőn – Néhány példa Kosztolányi regényeinek nyomtatott és hálózati kritikai kiadása és a kéziratos források viszonyáról

3. Bába Barbara:
Szempontok a nyelvjárástörténet forrásanyagainak felülvizsgálatához

 

 

15:00–15:30

Vita, majd kávészünet

 

8.

Képi források 2.

A forráskiadás
dilemmái 2. Gyakorlat

Keleti
forrásvidékeken

 

Szekcióelnök:
Telek Ágnes

Szekcióelnök:
Zelliger Erzsébet

Szekcióelnök:
Kovács Nándor Erik

15:30–15:50

1. Telek Ágnes: Építészet és fotográfia. Fotográfiai (alapú) források a város- és építészettörténeti kutatás szolgálatában

1. Zelliger Erzsébet:
Rovásemlékek filológiai problémái

1. Kovács Nándor Erik: Egy „panaszkultúra” emlékei. Az oszmán birodalmi tanács panasz-jegyzőkönyveinek forrásértéke és megközelítési lehetőségei

15:50–16:10

2. Lovas Franciska:
A forráskutatás jelentősége műemléki restaurátor szakterületen néhány magyarországi védett épület falképeinek kutatásán keresztül

2. Domokos György: Történeti források fordítása, kiadása a Vestigia projekt keretében

2. Czentnár András: Nyelvkönyv mint kordokumentum? Egy indiai török kézirat tanulságai

16:10–16:30

3. Bubryák Orsolya: Kora újkori inventáriumok mint a művészettörténet-írás forrásai

3. Rábai Krisztina: Határok, kötöttségek és lehetőségek 15–16. századi számadáskönyvek kiadása kapcsán

3. Kápolnás Olivér: Mongol nyelvű kéziratok kiadási problémái

16:30–16:50

 

4. Berente Anikó: A szegedi boszorkányperek iratainak új kiadásáról

 

16:50–17:10

Vita

17:20

Zárás

 

forráskonf_absztr_kötet.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β