AKTUÁLIS
Utoljára módosítva: 2018.05.11. 22:08:18


Anyanyelvünk évszázadai 5.

Nyelvünk változása és változatai

Hallgatói konferencia

 

Felhívás


Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék diákműhelyei – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – Anyanyelvünk évszázadai 5. címen hallgatói konferenciát szerveznek. A konferenciára magyarországi és határon túli magyar, illetve külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan képzésben résztvevő hallgatóit várjuk.

A konferencia középpontjában a magyar nyelv változása (története) áll. A nyelv történetiségét azonban a hagyományos értelemben vett nyelvtörténetnél jóval tágabban értelmezzük. Egyfelől – a dimenzionális nyelvszemléletnek megfelelően – olyan előadásokat is érdeklődéssel várunk, amelyek perspektívájában az idő, a tér és a humán (társadalmi, művelődési, szociokulturális meghatározottság stb.) dimenzió közül legalább kettő megjelenik. Szívesen fogadjuk azokat az előadásokat, amelyekben az összekapcsolódó szempontok közül az egyik a történetiség (történeti dialektológia, a történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika, történeti pszicholingvisztika, történeti névtan stb.).

Másfelől a nyelv története részének tekintjük az újabb magyar kort is, ezért olyan előadásokat is várunk, amelyek a mai nyelvről, nyelvhasználatról, annak (területi és társadalmi) változatairól szólnak. Különösen is örömmel fogadjuk azokat az előadásokat, melyek a szinkróniában is megtapasztalható mozgásra, változásra mutatnak rá.

A tematikai tájékozódásban segítséget nyújthatnak korábbi konferenciáink programjai (http://nyelvtortenet.elte.hu), valamint a 2014-es és 2015-ös konferenciánk megjelent kötetei (http://mek.oszk.hu/14800/14890/, http://mek.oszk.hu/16000/16045/). (A 2016-os megjelenés előtt, a 2017-es még előkészítés alatt áll.)

Az előadásokat 15 percesre tervezzük, hozzászólásokra és vitákra az egyes szekciók végén kínálunk alkalmat. Az előadások nyelve: magyar. Az előadásokra a beérkezett összefoglalók szakmai elbírálása után kapnak felkérést az előadók. A konferencián elhangzott előadásokat – hagyományainkhoz híven – konferenciakötetben tervezzük megjelentetni. A konferencia költségtérítést nem igényel.

 

A tervezett konferencia időpontja és helye: 2018. június 8–9., Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

 

A jelentkezés módja: a tervezett előadás összefoglalójának (max. 1000 karakter + 4-5, az előadás témájában meghatározó felhasznált szakirodalom) és a kitöltött jelentkezési lapnak (levelünkhöz szintén mellékeljük) az eljuttatása az alábbi címre: nyt.hallgkonf@gmail.com. (A jelentkezési lap letölthető a Benkő Loránd Nyelvtörténeti Műhely honlapjáról is: http://nyelvtortenet.elte.hu) A jelentkezési lapot abban az esetben is kérjük kitöltve elküldeni, ha valaki nem tart előadást, vendégként érkezik. Az előadásvázlat és a jelentkezési lap elküldésének határideje: 2018. május 20. A konferencia programjáról és az egyéb tudnivalókról a következő körlevélben értesítjük a résztvevőket.

 

 

Budapest, 2018. február 15.

 

Dr. Juhász Dezső egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. Farkas Tamás egyetemi docens, tanszékvezető

Dr. Szentgyörgyi Rudolf egyetemi adjunktus, a Magyar Nyelvészeti TDK elnöke

Ling-Balogh Erna doktorandusz hallgató, a Magyar Nyelvészeti TDK titkára,

valamint a Benkő Loránd Nyelvtörténeti Diákműhely titkára

 

1.1 AÉ_5 felhívás.pdf

1.2 AÉ_5 Jelentkezési lap.doc

1.2 AÉ_5 Jelentkezési lap.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β