N. Fodor János
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:15:46

 

 

 

Személyes honlap


Születés helye és ideje:

Kisvárda, 1976. január 24.

Iskolai végzettség

2008: PhD-fokozat megszerzése (Északkelet-Magyarország személyneveinek komplex nyelvi elemzése [1401–1526])

2000–2003: ELTE BTK Magyar nyelvészet PhD-program

1995–2000: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv és irodalom szak

1994–1999: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak

    Munkahelyek, beosztások

2001–: ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd

1998–2002: Fővárosi Önkormányzat Aga utcai Gyermekotthona, nevelőtanár

    Oktatási tevékenység

2003–: Nyelvtörténet I. (hangtörténet), Nyelvtörténet II. (szótörténet), Magyar nyelvjárástan, Magyar dialektológia és Élőnyelvi terepgyakorlat szemináriumok

2001–: Nyelvészeti proszeminárium és névtani szakszemináriumok

    Tudományos tevékenység

       Kutatási területek

· Az ómagyar és a középmagyar kor személyneveinek több szempontú, komplex vizsgálata, különös tekintettel a családnevek kialakulására és tipológiai rendszerére

· A természetes és mesterséges családnévanyag kontrasztív vizsgálata

· A magyar nyelvterület ómagyar- és középmagyar kori, valamint jelenkori nyelvjárásainak kontrasztív vizsgálata. Kiemelten vizsgálom a nyelvjárási hangtani és alaktani jelenségekben bekövetkező változásokat, a köznyelvi hatás érvényesülését, illetőleg a regionális nyelvhasználat szociolingvisztikai aspektusait.

· Szabolcs vármegye Anjou-kori története, szűkebben a megyei igazgatás és a köznemesség kapcsolatának kutatása

Szerkesztői tevékenység

2005–: Magyar Névtani Értekezések sorozat szerkesztése

2003–: A Magyar Nyelv folyóirat internetes változatának technikai szerkesztése

Szakmai testületekben folytatott tevékenység

2007–: részvétel a MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport munkájában sedégmunkatársi munkakörben. A kutatócsoport nyelvjárási követéses vizsgálata a geolingvisztikához, nyelvföldrajzhoz, fonetikához, etnicitáshoz és identitáshoz kapcsolódó kérdésköröket is érint.

2005–: részvétel A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896 c. OTKA (49095. számú) kutatási program munkájában

2004–: tagság a Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry-díj bizottságában

1999–: tagság a Magyar Nyelvtudományi Társaságban

    Nyelvismeret

· angol (C típusú állami középfokú nyelvvizsga)

· német (egyetemi szakmai nyelvvizsga)

· holland (alapfokú tanszéki nyelvvizsga)

    Közéleti tevékenység

2003–: A Tiszamogyorósért Kulturális Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökePublikációk: MTMT

NFJ_Szakmai_oneletrajz.doc

NFodorJ_CV_2011_02.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β