Szentgyörgyi Rudolf
Utoljára módosítva: 2018.07.11. 00:12:34


Születési adatok

Pincehely, 1969. augusztus 10.

 

Tanulmányok

1983–1987. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom

1988–1998. Eötvös Loránd Tudományegyetem: latin szak

1988–1999. Eötvös Loránd Tudományegyetem: magyar szak

1990–1994. Pontificio Ateneo S. Anselmo in Urbe, Róma

1992–1993. Pontificio Istituto Liturgico, Róma

1993–1996. Eötvös Loránd Tudományegyetem: medievisztika (középkori latin filológia)

2000. tavaszi félév: University of Dallas, Dallas, Texas, USA

2002– 2005. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola

 

Tudományos fokozat

2011. PhD (A tihanyi apátság alapítólevele mint a magyar nyelvtörténeti kutatások forrása)

 

Egyetemi oktatói tevékenység, beosztások

1996–1998. ELTE BTK, Történelem Segédtudományai Tanszék

megbízott előadó

2003–2005 ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

megbízott előadó

2005–2014 ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

            egyetemi tanársegéd

2011– ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola

            oktató, témavezető

2014– ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék

egyetemi adjunktus

 

Tudományszervezéssel összefüggő megbízások

2009–  Tanszéki tudományszervezési titkár

2016–  A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör elnöke

 

Oktatott és kutatott szakterületek

Magyar nyelvtörténet, magyar dialektológia, történeti névtan, történeti szociolingvisztika, dimenzionális nyelvészet, alkalmazott nyelvtörténet, anyanyelvi tantárgypedagógia

 

Tudományos és pályázati tevékenység

2002–2006. MTA Nyelvtudományi Intézet, Lexikológiai és Lexikográfiai (majd: Szótári) Osztály

tudományos segédmunkatárs, lexikográfus

2012–2015. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2012–2013. Nyelvemlékek kiadásra való előkészítése (OTKA, résztvevő)

2013–2018. MTA–DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport (külső munkatárs)

2014–2015. Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért (TÁMOP, résztvevő)

 

Szerkesztői tevékenység

2008–2014. Magyar Nyelv folyóirat (technikai szerkesztő)

2014–         Magyar Nyelv folyóirat (szerkesztő)

2015–         Studia Iuvenum Chronolinguistica kiadványsorozat (sorozatszerkesztő)

 

Tudományos szervezeti tagság

2005– Magyar Nyelvtudományi Társaság

2010– Magyar Történelmi Társulat

2011– Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

2011– MTA köztestületi tagság

 

Elismerések, díjak

2015. Pedagógus Kutatói Pályadíj

2016. Rektori Dicséret

2016. Rektori Kiválósági Különdíj

2017. Oktatói Tudományos Diákköri-díj

 Publikációk: MTMT

SzR_CV_2018_06_26.doc

SzR_PhD_dolgozat.pdf

SzR_PhD_Tézisek.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β