Rovásírás
Utoljára módosítva: 2014.06.12. 11:57:50


Rovásírásos emlékeink mint nyelvemlékek

 

címmel az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint az ELTE Benkő Loránd Magyar Nyelvtörténeti Műhelye és Diákműhelye a 2013/2014. tanév tavaszi félévben tudományos előadássorozatot szervezett. Az előadásokra 2014. február 26-tól kezdődően szerdán délutánonként került sor.

A magyar nyelv története során többször feledésbe merült, majd újjáéledt rovásírás, illetőleg az ezzel az írástípussal lejegyzett (különösen korai) nyelvemlékeink diszciplináris tekintetben a magyar nyelvtörténet, általánosságban véve pedig a magyar örökség részét képezik. 

Ma a rovásírást részint különböző hagyományőrző közösségek (pl. cserkészet, polgári kezdeményezések stb.) alkalmazzák és szorgalmazzák, részint jobbára – nem minden esetben a szó legnemesebb értelmében vett – nacionalista körök élnek vele. (Újabban azt tapasztaljuk, hogy ez utóbbi szempont mentén – méltatlanul – napjaink politikai diskurzusának is részévé vált.)

Tudományos elméleti ismereteink ugyanakkor – általánosságban véve – messze elmaradnak a rovásírás használatának mai „gyakorlati reneszánszától”, a téma a magyar szakos egyetemi oktatásban sem kap jelentőségének megfelelő helyet. Örvendetes azonban, hogy az Osiris Kiadónál megjelent új magyar egyetemi tankönyv (Kiss Jenő szerk., Magyar nyelvtörténet, Budapest, 2003.) elődeivel szemben immár szentel egy rövid fejezetet a rovásírás kérdéskörének (Korompay Klára, A székely rovásírás. I. m. 102–105.), mely elsősorban a problémákra irányítja az egyetemi hallgatók figyelmét.

Az előadássorozat a hazai kutatók eredményeit hivatott az egyetemi hallgatóság, illetve a téma iránt érdeklő szélesebb közönség elé tárni. A 13 előadásból álló sorozat egy-egy előadásának megtartására olyan szakembereket kértünk fel, akik tudományos módszertannal közelítve érdemben foglalkoztak a rovásírásos emlékek nyelvi, néprajzi, régészeti és történelmi összefüggéseivel.

Előadóink (az első előadás sorrendjében):

 

Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE

Szentgyörgyi Rudolf egyetemi tanársegéd, ELTE

Tóth Endre ny. főosztályvezető, Magyar Nemzeti Múzeum, egyetemi docens PPKE, az MTA doktora

Vásáry István egyetemi tanár, ELTE, az MTA levelező tagja

Sándor Klára egyetemi docens, SZTE

Benkő Elek igazgató, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, az MTA doktora

Róna-Tas András professor emeritus SZTE, az MTA rendes tagja

Hosszú Gábor egyetemi docens, BME

Rovaselőadás1-13_absztraktok.pdf

Rovásírás_plakát_A3.pdf
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β